Visi
Membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia Dan berkarya serta berdedikasi tinggi.
Misi
Mewujudkan generasi Qur’ani, Memuliakan anak yatim, Meningkatkan pendidikan, Memajukan Ekonomi.
Motto
Bekerja Ikhlas Dengan Dilandasi Bahwa Hidup Semata-mata Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah SWT

Landasan Program

santunan width=

1. Perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam hidup umat Islam, sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan tuntunan Allah tersebut. Beberapa ayat yang kami kutip disini antara lain :

Al-Qur'an Surat Al-Maun ayat 1-3 yang artinya :
"Tahukah Kamu Orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Dan tidak memberi makan terhadap orang miskin". (QS. Al-Maun : 1 s/d 3)

Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 9, yang artinya :
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mangucapkan perkataan yang benar". (QS. AN-NISA’ : 9)

2. Hadist Nabi Muhammad saw. yang artinya :
"Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari telunjuk ketika di syurga". Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau memisahkannya sedikit. (HR. Bukhari No. 5304)

3. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 adalah :
( Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara )

Maka Yayasan Mukti Indonesia Raya sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian untuk menyumbangkan darma baktinya kepada bumi pertiwi dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tercipta generasi yang faham akan jati dirinya sebagai insan Indonesia yang bertaqwa guna menuju tatanan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari.

Kabar Yamira

anak-yatim

Gema Dzikir, Yasin, Doa Serta Santunan Bersama Pengurus, Anak yatim dan dhu'afa Rumah Tahfidz Al-Qur'an... Read more...

Dzikir dan do'a

Gema dzikir bersama anak yatim asuhan Yamira berlangsung penuh khidmat dan rutin setiap hari Kamis malam Jum'at. Read more...

santunan anak yatim

Santunan kepada anak yatim dan dhuafa dari Yayasan Mukti Indonesia Raya (Yamira) dan Donatur.
Read more...

kerajinan tangan

Yamira menerapkan kepada anak yatim untuk belajar mandiri dan bisa berkarya serta dilandasi dengan pemahaman Al-Quran yang memadai. Read more...

hafalan alquran

Tahfidz Al-Qur'an merupakan sarana mendidik santri agar mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran sudah dimulai di Yayasan Mukti Indonesia Raya. Read more...

pencak-silat

Kegiatan pencak silat...untuk mengajarkan kepada anak-anak agar disiplin, benar dan jujur. Kegiatan yang baru dimulakan di Yamira. Read more...

Image 03

Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh barokah, penuh ibadah dan segala yang baik serta kebahagiaan bagi seluruh umat. Read more...juara-silat
Prestasi anak-anak dari Yamira dalam kejuaraan Pencak Silat Se-Kota Bekasi

rekening donasi